Η εταιρία AGROKA ιδρύεται το 1996 από το Στυλιανό και την Ελένη Ρόκα στα Λεύκτρα Βοιωτίας, λίγα χιλιόμετρα έξω από τη Θήβα. Στηρίζοντας τον πρωτογενή τομέα της χώρας και κατανοώντας τις ανάγκες των αγροτών της περιοχής, το ζευγάρι παίρνει άδεια εμπορίας λιπασμάτων. Με αρχική έδρα τη μικρή αποθήκη του σπιτιού τους, η επιχείρηση αναπτύσει γρήγορα δυναμική. Έτσι, το 1997 η AGROKA επενδύει στην αγορά γης που θα φιλοξενήσει τις νέες της εγκαταστάσεις. Εκεί δημιουργείται η πρώτη αποθήκη 500 τ.μ. ενώ η επιχείρηση διευρύνει το αντικείμενο της, παίρνοντας άδεια παραγωγής σύνθετων ζωοτροφών και κάνοντας την εγκατάσταση του πρώτου μύλου ζωοτροφών. 

Μεταξύ 1998-2000 η AGROKA επεκτείνει περαιτέρω τις εγκαταστάσεις. Προχωρά στη δημιουργία των κεντρικών της γραφείων, στην κατασκευή μιας δεύτερης αποθήκης 500 τ.μ., ενώ μέχρι το 2000 έχει ολοκληρωθεί και η τοποθέτηση δύο ακόμη σιλό δημητριακών. 

Το 2004 εντάσσει στο εύρος της επιχειρηματικής δραστηριότητας της και το εμπόριο γεωργικών φαρμάκων. Με στόχο την υψηλού επιπέδου παροχή υπηρεσίας και υποστήριξης στον επαγγελματία αγρότη, προχωρά και στην πρόσληψη εξειδικευμένου γεωπόνου στην φυτοπροστασία. Η αναπτυξιακή πορεία της εταιρείας οδηγεί την AGROKA το 2005 στην επέκταση των ιδιόκτητων εγκαταστάσεων της (με αγορά του γειτονικού οικοπέδου) και στην προσθήκη δύο ακόμη σιλό στην υποδομή της. Τέλος το 2010 το εμπορικό κομμάτι διευρύνεται με την λιανική πώληση ειδών κήπου και pet shop.