Δράσεις

Σήμερα η AGROKA είναι η μόνη πιστοποιημένη εταιρία ΦΑΣΟΛΙΩΝ ΓΙΓΑΝΤΕΣ – ΕΛΕΦΑΝΤΕΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ (Π.Γ.Ε.) στην Ελλάδα  τηρώντας τις πλέον υψηλές προδιαγραφές  που θέτει  ο Ευρωπαϊκός Κανονισμός  1428/2003.

Το Συμβούλιο Πιστοποίησης του AGROCERT  ενέκρινε την ένταξη της Αγροτικής Καστοριάς Α.Ε. στο σύστημα ελέγχου Παραγωγής Προϊόντων  Προστατευόμενης Γεωγραφικής Ένδειξης (Π.Γ.Ε.) με αριθμό ΠΟΓ/967/7724.07.

ü Ο Τρίτος πυλώνας ήταν η  διαφύλαξη της καθαρότητας των ντόπιων ποικιλιών και η βελτίωσή τους.

Σε συνεργασία με τη Δ/νση Αγροτικής ανάπτυξης  Καστοριάς και το ΕΘΝΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ (ΕΘ.Ι.ΑΓ.Ε.) από το 2004 ξεκίνησε η προσπάθεια δημιουργίας νέων ποικιλιών ΓΙΓΑΝΤΕΣ και ΕΛΕΦΑΝΤΕΣ με επιλογή και βελτίωση των αντίστοιχων τοπικών πληθυσμών και εγγραφή τους  στον Εθνικό Κατάλογο Ποικιλιών.

Το Μάρτιο του 2010 κατατέθηκε στο Ινστιτούτο Ελέγχου Ποικιλιών Καλλιεργούμενων Φυτών Θεσσαλονίκης αίτηση εγγραφής  στον Εθνικό κατάλογο  Ποικιλιών για την ποικιλία φασολιών ΓΙΓΑΝΤΕΣ  με την ονομασία «ΟΡΕΣΤΙΔΑ»  και για την ποικιλία φασολιών ΕΛΕΦΑΝΤΕΣ με την ονομασία «ΚΕΛΕΤΡΟ»  με συνδημιουργούς την AGROKA και το (ΕΘ.Ι.ΑΓ.Ε.)