Ιστορικό

ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ Α.Ε

(AGROKA s.a)

Δημοτική επιχείρηση Λαϊκής βάσης

Η Agroka  ιδρύθηκε το 1997, από την τότε Κοινότητα Λακκωμάτων και  Φασολοπαραγωγούς του νομού  με σκοπό τη συστηματική, οργανωμένη και ομαδική συγκέντρωση, διαλογή, τυποποίηση, συσκευασία, αποθήκευση, συντήρηση, μεταφορά και διάθεση στην Ελλάδα και το εξωτερικό των Φασολιών Γίγαντες – Ελέφαντες της Καστοριάς και να στηρίξει το εισόδημα των φασολοπαραγωγών  και γενικότερα την τοπική οικονομία.

Στη Δημοτική επιχείρηση,  σήμερα, μετέχει ο Δήμος Άργους Ορεστικού  με ποσοστό 80% του μετοχικού κεφαλαίου και άλλοι 212 φασολοπαραγωγοί του νομού Καστοριάς,  μιας περιοχής της δυτικής Μακεδονίας η οποία διαθέτει ένα ιδανικό οικοσύστημα,  με εδάφη και κλιματολογικές συνθήκες άριστες , για την καλλιέργεια φασολιών και την παραγωγή προϊόντος υψηλής ποιότητας.

Τα φασόλια Καστοριάς είναι φημισμένα σε όλη την Ελληνική

επικράτεια αλλά και στην εξωτερική αγορά για το σύνολο των ποιοτικών

χαρακτηριστικών του προϊόντος.

Έτσι:


  • Το μέγεθος
  • Η εμφάνιση
  • Ο λεπτός φλοιός
  • Η βραστικότητά τους
  • Η νοστιμιά τους και
  • Η υψηλή βιολογική αξία

Είναι χαρακτηριστικά που τα κάνουν να πλεονεκτούν σημαντικά έναντι των φασολιών όλων των άλλων περιοχών.

Παράγοντες που συντελούν σ’ αυτό, είναι τα ελαφρά γόνιμα εδάφη,

το ευνοϊκό PH, η περιορισμένη παρουσία  φυτοπαθογόνων παραγόντων, ο πλούτος της περιοχής σε υδάτινους πόρους αλλά και τα δροσερά καλοκαίρια με την απαραίτητη ηλιοφάνεια, δημιουργώντας έτσι ένα ιδιαίτερο μικροκλίμα.

Ο παράγοντας που αξιοποιεί άριστα όλους τους φυσικούς παράγοντες, είναι ο ανθρώπινος. Η μεγάλη παράδοση της περιοχής στην καλλιέργεια, η πολύτιμη εμπειρία και επιμονή των φασολοπαραγωγών του νομού Καστοριάς στον παραδοσιακό τρόπο καλλιέργειας, διατηρεί μέχρι σήμερα τον μηχανισμό παραγωγής, που συνίσταται σε εργασίες με τα χέρια, ήπιες τεχνικές, ελάχιστη φυτοπροστασία  και χρήση λιπασμάτων, αυστηρή επιλογή σπόρων και ευλαβική διαφύλαξη της καθαρότητας των ντόπιων ποικιλιών.

Η δημοτική επιχείρηση «έχτισε» τρεις  πυλώνες πάνω στους οποίους θέλησε να στηρίξει αυτή της την προσπάθεια.

ü     Ο Πρώτος πυλώνας  ήταν η κατασκευή  διαλογητηρίου συσκευαστηρίου οσπρίων.

Σε μία έκταση 8 στρεμμάτων  και  με κάλυψη πάνω από 1.500 τ.μ. κατασκευάστηκε το πλέον σύγχρονο διαλογητήριο συσκευαστήριο οσπρίων που το συνολικό κόστος ανήλθε σε 1.305.186 € . Ένα διαλογητήριο με το μοναδικό ξηραντήριο όπου το προϊόν δεν έρχεται σε άμεση επαφή με το μέσω ξήρανσης ώστε να μη επιβαρύνεται με επιβλαβείς ουσίες, με μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας και που λειτουργεί με   τις πλέον αυστηρές προδιαγραφές της Εθνικής και Κοινοτικής νομοθεσίας.

ü     Ο Δεύτερος πυλώνας ήταν  η καταχώρηση του προϊόντος : ΦΑΣΟΛΙΑ ΓΙΓΑΝΤΕΣ ΕΛΕΦΑΝΤΕΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Σε στενή συνεργασία με τη Δ/νση Γεωργίας Καστοριάς,   πιστεύοντας ακράδαντα ότι η εμπορική διασφάλιση του προϊόντος, η προστασία του καταναλωτή καθώς και η κατάκτηση ξένων αγορών μόνο από την διαδικασία αναγνώρισης των φασολιών ως προϊόντος Γεωγραφικής ένδειξης (Π.Γ.Ε.)  μπορεί να επιτευχθούν.

Η προσπάθειά μας αυτή επιβραβεύθηκε όταν στην επίσημη εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων δημοσιεύθηκε στις 12-8-2003 με τον Κανονισμό  (ΕΚ) αριθμ. 1428/2003 της Επιτροπής της 11ης Αυγούστου 2003 η ονομασία «ΦΑΣΟΛΙΑ ΓΙΓΑΝΤΕΣ – ΕΛΕΦΑΝΤΕΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ» και καταχωρήθηκε στο μητρώο προστατευόμενων ονομασιών προέλευσης και προστατευόμενων γεωγραφικών ενδείξεων  [προστέθηκε στο παράρτημα του κανονισμού (ΕΚ) αρίθμ, 2400/96]  και άρα προστατεύεται σε όλη την Κοινότητα  ως προστατευόμενη γεωγραφική ένδειξη.

Τι σημαίνει όμως αυτό πρακτικά?

Ότι τα Φασόλια Καστοριάς είναι προϊόν πιστοποιημένα ανώτερης ποιότητας  και :

  • Απαγορεύεται να πουληθεί ΧΥΜΑ
  • Απαγορεύεται να πουληθεί αν δεν είναι στις συσκευασίες της Δημοτικής επιχείρησης Λαϊκής βάσης  «ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ Α.Ε» (Agroka)
  • Απαγορεύεται να πουληθεί, από οποιονδήποτε τρίτον, αν δεν αναγράφεται στη συσκευασία του ότι έχει συσκευαστεί το προϊόν στην AGROKA και έχει επικολληθεί η ειδική σήμανση.

Σήμερα η AGROKA είναι η μόνη πιστοποιημένη εταιρία ΦΑΣΟΛΙΩΝ ΓΙΓΑΝΤΕΣ – ΕΛΕΦΑΝΤΕΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ (Π.Γ.Ε.) στην Ελλάδα  τηρώντας τις πλέον υψηλές προδιαγραφές  που θέτει  ο Ευρωπαϊκός Κανονισμός  1428/2003.

Το Συμβούλιο Πιστοποίησης του AGROCERT  ενέκρινε την ένταξη της Αγροτικής Καστοριάς Α.Ε. στο σύστημα ελέγχου Παραγωγής Προϊόντων  Προστατευόμενης Γεωγραφικής Ένδειξης (Π.Γ.Ε.) με αριθμό ΠΟΓ/967/7724.07.

ü Ο Τρίτος πυλώνας ήταν η  διαφύλαξη της καθαρότητας των ντόπιων ποικιλιών και η βελτίωσή τους.

Σε συνεργασία με τη Δ/νση Αγροτικής ανάπτυξης  Καστοριάς και το ΕΘΝΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ (ΕΘ.Ι.ΑΓ.Ε.) από το 2004 ξεκίνησε η προσπάθεια δημιουργίας νέων ποικιλιών ΓΙΓΑΝΤΕΣ και ΕΛΕΦΑΝΤΕΣ με επιλογή και βελτίωση των αντίστοιχων τοπικών πληθυσμών και εγγραφή τους  στον Εθνικό Κατάλογο Ποικιλιών.

Το Μάρτιο του 2010 κατατέθηκε στο Ινστιτούτο Ελέγχου Ποικιλιών Καλλιεργούμενων Φυτών Θεσσαλονίκης αίτηση εγγραφής  στον Εθνικό κατάλογο  Ποικιλιών για την ποικιλία φασολιών ΓΙΓΑΝΤΕΣ  με την ονομασία «ΟΡΕΣΤΙΔΑ»  και για την ποικιλία φασολιών ΕΛΕΦΑΝΤΕΣ με την ονομασία «ΚΕΛΕΤΡΟ»  με συνδημιουργούς την AGROKA και το (ΕΘ.Ι.ΑΓ.Ε.)